Skal du kjøpe eiendom i Norge eller i utlandet ?
Vi har lang erfaring med kjøp og salg av eiendommer
og kan derfor bistå deg som kjøper gjennom hele kjøpsprosessen.

Vi bistår med å produsere video og bilder til:

Eiendomsfoto og video:

• Eiendomsmegling
• Privat salg av eiendom
• Eiendomsfoto – video generelt Juridiske saker:

Juridisk verktøy.
Vi produserer video og bilder til bruk i juridiske saker.
• Erstatningssaker
• Forsikringssaker
• Straffesaker
• Forvaltningssaker
• Familiesaker

Vi innehar lang juridisk kompetanse og produserer video/bilder som tar hensyn til de juridiske problemene i din sak.
• Erstatningssaker - forsikringssaker.
• Straffesaker
• Forvaltningssaker.